Kritik mot Ikeas avverkning i ryska Karelen

IKEAs skogsföretag Swedwood har fällt flera hundra år gamla träd i ryska Karelen, hävdar flera miljöorganisationer. Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson är mycket kritisk till att Ikea använder virke i sin möbeltillverkning från de ryska urskogarna

– Vi har fört diskussioner med Swedwood och med Ikea, som köper upp råvara från Swedwood, och sagt att vi tycker det här är oacceptabelt, säger Mikael Karlsson.

2008 besökte flera svenska miljöorgansiationer Swedwoods avverkningar i ryska Karelen. Linda Nordström, tidigare ordförande för fälrtbilogerna, var där.
– Det var 5-600-åriga tallar, stora grova fina tallar, och när vi gick där var det maskiner som var runt och körde så vi fick akta på oss, enligt Linda Nordström.
– Avverkade de tallar som var 5-600 år gamla?
– Ja, det gjorde de, säger Linda Nordström.

Swedwood ingår i IKEA-koncernen och leverar allt sitt virke till IKEA-möblerna och det finns bildbevis på höga travar med träd som, enligt flera miljöorganisationer, är uppåt fem hundra år gamla utanför Swedwoods sågverk. Men när Klotet frågar Swedwoods skogschef Claes Boström om företaget avverkar så gamla trän, förnekar han det.
– Nej, det gör vi inte, hävdar Claes Boström
– Har ni gjort det?
– Nej, inte vad jag vet.

Det finns enligt Claes Boström en mycket större andel skog med höga naturvärden i Ryssland jämfört med Sverige, betydligt fler riktigt gamla tallar som hyser en stor biologisk mångfald. Klotet frågar om Naturskyddsföreningens kritik stämmer, att Swedwood avverkar skog med höga naturvärden.
– Inte ur rysk synvinkel.
– Ur svensk synvinkel?
– Ja, vi har en annan måttstock i Sverige.
– Kan du svara ja eller nej?
– Jag vill inte svara ja eller nej på den frågan.