Naturskyddsföreningen teg om Ikeas avverkning

Redan för två år sen kunde Naturskyddsföreningens utsända se hur Ikeas skogsföretag Swedwood avverkar urskogar i ryska Karelen. Men ledningen valde att inte gå ut offentligt med det, förrän igår i Vetenskapsradions intervju. Inom föreningen kommer nu kritik för att man inte aktivt informerat allmänheten tidigare. Daniel Rutschman är ordförande för Naturskyddsföreningens lokalavdelning i Jokkmokk.

--Jag ser självklart ganska allvarligt på att miljörörelsen inte upplyser folk om det här. Och inte upplyser sina medlemmar heller om att det här har försigått, säger Daniel Rutschman.

Han är kritisk till att Naturskyddsföreningen har haft flera samarbetsprojekt med Ikea, dels en varuhuskampanj och dels fått 650.000 kronor i konsultarvoden. Och det samtidigt som man känt till att Ikea-koncernen avverkat skog med höga naturvärden i ryska Karelen.

– Det är vi som ska försvara livet på den här planeten. Om vi inte gör det, vem ska då fylla den platsen? Om miljörörelsen hellre samarbetar och skriver sponsoravtal, vem ska då stå längst fram? fortsätter Daniel Rutschman.

Mikael Karlsson är ordförande på Naturskyddsföreningen med 180.000 medlemmar och han säger att man valde att bara kritisera Ikea på slutna möten eftersom Ikeas skogsbolag Swedwood ändå tar mer miljöhänsyn än andra skogsbolag.

– Den ryska miljörörelsen som finns på plats menar att Swedwood är den bästa aktören som finns och skyddar mer än de andra skogsbolagen. Då menar vi att det vore oansvarigt om Swedwood bara skulle dra sig tillbaka. Här måste man istället finnas på plats och göra ett mycket, mycket bättre miljöarbete och skydda mycket större ytor och inte avverka några värdefulla områden.

Daniel Rutschman anser inte att man ska kompromissa på det sättet.

Om det är Swedwood eller något annat bolag som hugger urskog så ska folk få veta det. Visst hade det kunnat se värre ut men då ska vi berätta det också. Nu hade vi förstahandsinformation om Ikeas urskogsavverkningra i Karelen och bestämde att inte säga nånting, avslutar Daniel Rutschman som är ordförande för Naturskyddsföreningens lokalavdelning Jokkmokk och aktiv i nätverket Skydda skogen.