Arbetslösheten sjunker i Tyskland

Arbetslösheten sjunker i Tyskland, tvärt emot alla prognoser. I dag redovisades de bästa tyska majsiffrorna på 18 år.

– Den ekonomiska krisen märks mindre på arbetsmarknaden än vi fruktat, säger Frank-Jürgen Weise, chef för tyska motsvarigheten till AMS.

Maj är normalt sett en månad då det är lättare att få jobb. Men uppgången i Tyskland just nu är mer än bara en säsonguppgång. Fler får reguljära jobb och efterfrågan på arbetskraft ökar, åtminstone i tjänstebranscher. I tillverkande industri blir jobben däremot färre och antalet permitterade har halverats på ett år.

I Tyskland som helhet är nu 7,7 procent arbetslösa. Men de regionala skillnaderna är stora. I västra Tyskland är i genomsnitt drygt 6 procent utan jobb. Men i de östra delstaterna är det nästan dubbelt upp, över 12 procent.

Berlin har landets sämsta arbetsmarknad, med över 13 procent arbetslösa. En av dem är Toni Müller, som står och röker med en öl i handen utanför en arbetsförmedling i Berlin när jag träffar honom vid lunchtid:

– Jag har körkort. Men de erbjudanden jag får gäller inte riktiga jobb, bara sysselsättning för femton kronor i timmen, så att man kommer ur statistiken, säger han.

Han är 44 år, har varit båtbyggare och är arbetslös sedan tio år. Han lever på det kombinerade arbetslöshetsstödet och socialbidraget. Hans fru jobbar deltid för 4 000 kronor i månaden och som många andra västberlinare säger han:

– Det var lättare att få jobb förr, när Östtyskland var stängt, säger han.