Frias från insiderhärvan - fälls för skattebrott

Det blev friande domar för alla de sex åtalade i den stora insiderrättegången, i dagens dom från Stockholms tingsrätt. Samtidigt döms de två huvudåtalade Cevianmannen och Nordeamannen till två års fängelse för grovt skattebrott.

Prick klockan två lämnades den över 800 sidor långa domen ut och försvarsadvokaterna var såklart lättade, Leif Gustafson har försvarat den så kallade Cevianmannen.

– Jag ser det som oerhört tillfredsställande att domstolen slår fast att det gäller samma beviskrav i insidermål som i andra mål och där har åklagarens bevisning inte räckt till, säger han.

Tingsrätten anser alltså att åklagarnas inte lyckats bevisa att det skett några insiderbrott i de 23 olika åtalspunkterna. Christer Thornefors är rättens ordförande.

– Vi har konstaterat att det finns ett påtagligt och anmärkningsvärt samband mellan de tilltalades handel och vissa händelser i bolagen som gör att det tyder på att det kan ha varit insiderbrott. Men att med det beviskrav som gäller i brottmål har vi inte kunnat fälla, säger han.

Men desto lättare hade tingsrätten att döma vad gäller skattebrott, där straffet blev två års fängelse för Cevianmannen och Nordeamannen. En dom som försvarsadvokaterna kommer överklaga.

Hur Ekobrottsmyndigheten kommer att göra nu är inte lika klart. Chefsåklagare Yngve Rydberg säger att han är förvånad över domen eftersom han anser att bevisningen är tillräcklig.

– Är det så att tingsrätten har en välmotiverad dom så kanske det får stanna vid tingsrätten och tycker vi att de har fel kanske vi går vidare, säger han.