Inspelningar från polsk flygkrasch är nu ute

Polen har nu fått de så kallade svarta lådorna med ljudupptagningar från det flygplan som störtade i Smolensk den 10 april och då en stor del av landets politiska och militära ledning omkom.

Ljudupptagningen från de sista 40 minuterna före kraschen ger inte de entydiga svar som många i Polen hade hoppats på.

I 53 dagar behöll Ryssland de svarta lådorna och spekulationerna och konspirationsteorierna har duggat tätt under den tiden. Premiärministern Donald Tusk beslutade därför i går att genast offentliggöra ljudupptagningarna vilket ledde till vilda protester från oppositionsledaren Jaroslaw Kaczynski. Han ansåg att familjen först av alla skulle få ta del av innehållet.

Ljudupptagningarna är en besvikelse, dels är det ibland omöjligt att höra vad som sägs och dels är ljudet ibland så otydligt att fantasi och gissningar måste till.

Utskriften på 40 sidor visar att piloterna fick flera varningar från flygplanets eget säkerhetssystem och från flygledartornet i Smolensk som bland annat säger att "det inte finns några möjligheter att landa" och åtta gånger de sista 16 sekunderna får piloterna uppmaningen: "pull up, pull up" men fortsätter ändå landningsförsöket.

Klart är att två främmande personer besökte cockpiten. Den ena av dem var flygvapenchefen general Andrzej Blasik. Man kan inte höra honom säga någonting och man hör honom inte heller lämna cockpiten. Högste chefens närvaro måste mänskligt att döma ha utsatt piloterna för stress.

Den andra främmande personen i cockpiten är utrikesministeriets protokollchef Mariusz Kazana. Han får från piloten höra att "vi kommer inte att kunna landa" och svarar då: "Då är det problematiskt." Protokollchefen säger efter några minuter att: "presidenten har ännu inte fattat beslut om vad som bör göras härnäst". Det är inte fastställt om protokollchefen under tiden lämnat cockpiten.

Beroende på politisk uppfattning hittar Polens olika tidningar i dag sin egen syndabock. Ingen kommentator kan frånse från det dåliga vädret och att piloterna bär huvudansvaret för den värsta tragedin i polsk fredstid.