Västervik

Klart för sanering i Gladhammar

Nu har miljödomstolen i en dom gett gett klartecken att börja sanera gruvorna i Gladhammar söder om Västervik.

Det är ett omfattande saneringsarbete som nu kan sätta igång.

Sedan tidigare har Västerviks kommun beviljas 47 miljoner kronor av Naturvårdsverket till saneringen och Västerviks kommun bidrar själva med tre miljoner kronor.

Det som ska göras är att kapsla in gammalt gruvavfall som lämnats kvar på land och i vatten i närheten av gruvan. Avfallet vittrar långsamt sönder och utsöndrar ett flertal tungmetaller.

Dessutom ska gångar och schakt i den flera hundra år gamla gruvan tätas till.

I ett pressmeddelande säger Västerviks kommuns beställarombud för det stora saneringsprojektet, Conny Jansson, säger så här om vad som händer nu i projektet:

– Innan planeringen går vidare och arbetena påbörjas kommer vi i projektet att träffa närboende och andra som kan tänkas beröras av saneringen för att gå igenom domen och försöka svara på eventuella frågor om hur saneringen ska gå till.