Ikeachefer med helt olika versioner

Johan Stenebo, som under 20 års tid jobbade på IKEA bland annat som assistent till Ingvar Kamprad och som VD för IKEA-bolaget Green tech, anser att den som köper Ikeamöbler med trä från ryska Karelen bidrar till skövlingen av världens sista urskogar.
Men Ikeas skogschef Anders Hildeman anser att Ikea har världens tuffaste regler och att det inte finns någon anledning för kunderna att oroa sig för trävaror från Ryssland.

– Vi pratar massivt trä, gran eller fura, och vad Ikea normalt gör av det här träet är bord, stolar, sängsidor och en del förvaringsmöbler som är mer rustika. Det här exporteras till hela världen och definitivt till svesbka varuhus. Så man kan vara ganska säker på att står det "Made in Russia" på paketet och det är massivträ av furu eller gran så kommer det antagligen från Karelen, enligt Johan Stenebo.

Johan Stenebo uppger att han hörde talas om att urskog avverkades av Swedwood i Karelen 2008 av Ikeas egna jägmästare.
– De här skogarna kallas av skogsexperter för "frontier forests" för att de är en av de sista sammanhängande urskogarna i världen och definitivt i Europa, säger Johan Stenebo, som för ett år sen skrev boken "Sanningen om Ikea".

Men Anders Hildeman, Ikeas skogschef sen några månader, han litar på Ikeas eget skogsbolag Swedwoods försäkringar.
– Vi sköter skogen i Kustamuksha utifrån en skogsbruksstandard som bygger på samma internationella principer (FSC-märkning) som tillämpas i andra länder. Kärnan är att bevara biologisk mångfald. I varje land finns det en anpassning till det lokala förhållandet som ser till att avverkningarna inte hotar höga naturvärden, hävdar Anders Hildeman.

Hildeman påpekar att oberoende certifierare kontrollerar att skogsbolagen som fått FSC-märkningen sköter sig och Ikea gör även egna kontroller av sina leverantörer. Ikea garanterar att det inte ingår olagligt avverkat trä i deras produkter, eller att det kommer från områden med allvarliga sociala konflikter och att avverkningen inte heller hotar höga naturvärden. Om det skulle finnas misstankar om att det inte står rätt till så stoppar Ikea leveransen av virket till produktionen och även om han aldrig svarar rent ut, så får man tolka hans svar som att han inte anser att miljörörelsens vittnesmål om fällda flerhundraåriga träd ger anledning att vidta några åtgärder.

När det gäller Ikeas samarbete med Naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer så anser Johan Stenebo att händelserna i Karelen på ett typiskt sätt visar hur Ikea knyter miljörörelsen till sig för att undgå kritik.
– Det här kallar jag för gisslantagning. Att man gör någonting som kanske är bra med en miljöorganisation och sponsrar dem med mycket pengar. Efter några år av samarbete sitter den här organisationen i en sådan position att de inte längre kan kritisera Ikea, i alla fall inte enkelt.  På så sätt har Ikea vunnit på alla fronter för en ganska billig peng, säger Johan Stenebo.

Men Anders Hildeman anser att Ikea samarbetar med miljöorganisationer där man har ett gemensamt intresse av att åstadkomma resultat. Han framhåller det mycket omfattande samarbetet Ikea har med  som i Ryssland bidragit till att 25 miljoner hektar skog skyddats.

– Det är allas ansvar att bevara miljön och det är viktigt att miljöorganisationerna är fristående så att de fungerar som en aktiv samtalspartner som kan ifrågasätta det vi gör, tycker Anders Hildeman.