Alliansen vill behålla skillnaden i a-kasseavgifter

De borgerliga partierna går till val på en obligatorisk a-kassa där alla som arbetar måste gå med. Trots att frivilligheten försvinner bör a-kasseavgiften fortfarande vara olika stor beroende på hur stor risken att bli arbetslös är, säger folkpartiledaren Jan Björklund.

– En allmän arbetslöshetsförsäkring innebär att alla betalar en avgift till den försäkringen och den är då relaterad till risken för arbetslöshet i den egna branschen.

Den borgerliga alliansen går till val på en obligatorisk a-kassa igen. Frågan drevs även i förra valrörelsen, och utreddes, men regeringen blev inte nöjd med resultatet. 

Hur den nya modellen för en a-kassa för alla kommer att se ut utreds i den pågående socialförsäkringsutredningen och svar kommer inte innan valet.

Men de fyra partierna är överens om att avgiften till a-kassan fortsatt ska vara beroende av hur stor risken för att bli arbetslös är.

I dag betalar en läkare 90 kronor i a-kasseavgift medan en metallare betalar 410 kronor i månaden.

Men när det gäller avgiften till den allmänna obligatoriska sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen så finns ingen sådan riskbedömning.

Trots att risken att bli skadad i arbetet förmodligen är mindre för en läkare än för en metallare och trots att risken för sjukdom kan skilja sig stort mellan olika arbetsplatser.

Anledningen är alliansens ursprungsidé om a-kasseavgiften - att den även som obligatorisk ska påverka fack och arbetsgivare när de förhandlar löner, säger Jan Björklund.

– Man ska inte driva upp lönerna i sin bransch så mycket att branschen inte tål det. Då innebär det att man får vara med och betala lite mer i avgift om man har hög arbetslöshet.

– Det är idén med det här systemet. Det är nyligen infört och finanspolitiska rådet rekommenderar att det blir kvar.