kulturpolitik

Sverigedemokraterna vill styra kulturlivet

Tidigare i veckan kom Sverigedemokraterna med sin skuggbudget, och till skillnad från den röd-gröna oppositionen ägnar de kulturpolitiken ett eget kapitel. Och här finns det valfläsk: en halv miljard vill Sverigedemokraterna ge till organisationer, myndigheter och institutioner som "bevarar och levandegör det svenska kulturarvet." Samtidigt minskar man bidragen till regionala musik- och kulturinstitutioner med 300 miljoner.