HJO

Tidning vann tvisten om "I love Hjo"

Hjo tidning vinner över Hjo kommun i varumärkestvisten om "I love Hjo".

Kommunen fick först rätt att registrera frasen som ett varumärke. Det fick de tillstånd till av Patent- och registreringsverket. Men nu gör Patentbesvärsrätten en annan bedömning och upphäver registreringen.

Kommunen har enligt domen inte kunnat visa att den använde "I love Hjo" före tidningen. Tidningen var en av initiativtagarna till att hjärtat togs fram 1987 och har använt det i sin logotype sedan dess.