Ukrainas företag ska bli mer effektiva

För att minska den ukrainska industrins beroende av gasimport från Ryssland och därmed också utsläppen stöder bland andra Sverige ett energieffektiviserings-program med kontor i Kiev.

Anders Lund på Svensk Exportkredit är projektledare och han säger att många ukrainska företag gärna deltar av rent ekonomiska skäl.

– Gaspriset är en stor del av deras produktionskostnad. Gör de ingenting åt det så kommer de inte kunna konkurrera med Frankrike, Sverige, Österrike. Det ligger i sakens natur att de inser det och kommer börja investera.

Industrierna i Ukraina använder i genomsnitt tre gånger så mycket energi för att framställa sina produkter jämfört med industrierna i EU.

Dessutom står Ukraina för det största koldioxidutsläppet i Europa näst efter jättelandet Ryssland.

Det är ett par av anledningarna till att den europeiska utvecklingsbanken, EBRD, tagit fram det ukrainska energieffektiviseringsprogrammet, på engelska förkortat UKEEP. Förmånliga lån och teknisk assistans erbjuds till ukrainska industriföretag som vill förändra sina produktionsmetoder.

Anders Lund säger att särskilt landets livsmedelsindustri har mycket att vinna på investeringarna. En större ostfabrik fick genom UKEEP möjlighet att gå över till en annan teknik och investeringen var intjänad på mindre än ett år. 

– Det här bolaget slutade att använda 80 procent av sin gas i produktionsprocessen. Man gjorde en investering på tre miljoner dollar och besparingen var på tio månader.

– Skulle man göra en likadan investering i Sverige skulle säkert den här återbetalningstiden vara tio år.

UKEEP fortsätter att ge lån till energieffektivisering i Ukraina till slutet av 2011 men enligt Anders Lund kommer behovet att vara stort mycket längre än så.

Fast när den europeiska utvecklingsbanken avslutar projektet tror Anders Lund att det kommer att finns utrymme för de ukrainska bankerna att ta över.

– De höjer sin egen status, de får bättre långivare som har större möjlighet att betala tillbaka pengar och de får även publicitet för att de jobbar med miljövänliga investeringar.