Greenpeaceblockad av Cementa

Greenpeace har stoppat även inmatningen av så kallad flygaska till Cementa i Slite och blockerar sex av infartsvägarna till fabriksområdet.
Flygaskan importeras från kolkraftverk i Danmark och Holland för att användas som utfyllnad i cementen. Enligt Greenpeace innehåller den höga nivåer av tungmetaller. Sen tidigare blockerar Greenpeace också ingången till Cementas kontor, transportbanden och pumparna som förser fabriken med flytande avfall. Greenpeace kräver att Cementa slutar använda avfall som bränsle.