teater

Svensk Körsbärsträdgården får premiär i Moskva

Ikväll har Dramaten premiär på Mats Eks uppsättning av Tjechovs Körsbärsträdgården - men inte i Dramatenhuset i Stockholm utan i Moskva. Det blir tre föreställningar den här veckan på den internationella Tjechovfestivalen i Moskva. Först i augusti har uppsättningen svensk premiär. Vår korrespondent träffade ensemblen under de sista förberedelserna på plats i den ryska huvudstaden.

– Jag har aldrig varit med om att ha premiär i ett annat land. Man har åkt på turné med pjäser som har spelat hundra gånger i Sverige, och sen har man åkt ut. Det här är helt nytt att vi ska ha premiär i Moskva, säger Marie Richardson.

Marie Richardson spelar centralgestalten Ljubov Andrejevna Ranevskaja, den ruinerade ägarinnan av körsbärsträdgården, hon som inte vill släppa taget om det förflutna när den nya tiden knackar på dörren till lantgodset.

Tjechovs pjäs om brytningstiden i Ryssland kring det förra sekelskiftet har inspirerat Mats Ek att låta uppsättningen utspela sig i en helt annan brytningstid: 1990-talets ryska samhälle några år efter Sovjetunionens fall. För Mats Ek handlar det om att försöka återskapa den ursprungliga sprängkraften i "Körsbärsträdgården", något som inte alltid går fram på en nutida teaterscen.

– Vi betraktar Tjechov ofta med nostalgi, något kopplat till vita linnekostymer och drömmerier. Men faktum är att den här pjäsen blev strängt censurerad, både av religiösa och politiska skäl. Och inte utan orsak, den annonserar just förändringen i en brytningstid. Där det gamla på ett humoristiskt men ändå inträngande sätt blir avslöjat, och det nya ifrågasatt. Så det fanns en hel del för den tidens censorer att ta i. Och där fanns det paralleller mellan det Sovjetunionen som just gått i graven, och den demokrati som ännu inte formerats, säger Mats Ek.

Mats Eks "Körsbärsträdgården" har kommit till på initiativ från Moskvas Tjechov-festival. Den ambitiösa två månader långa teaterfestivalen brukar arrangeras vartannat år men med anledning av 150-årsminnet av Anton Tjechovs födelse blev det en extrafestival i år. Och då fick Mats Ek förfrågan om han kunde bidra till programmet.

"Körsbärsträdgården", som var författarens sista pjäs, hade urpremiär i just Moskva 1904. Mats Ek är medveten om att hans tolkning nu kommer att möta en publik som sett ett oändligt antal versioner av pjäsen och snudd på kan replikerna utantill.

– Att få göra det här är ett stort ansvar. Att komma hit och lägga det i en tid som ryssarna känner till mycket bättre än vi är också ett stort ansvar. Samtidigt som vi vill vara öppenhjärtliga med att se parallellerna och kanske också uttrycka oro. Den oro Tjechov hade för sin tid.