Berg

Bergsmoderater förordar uranbrytning

Moderaterna i Berg ändrar nu inriktning i frågan om uranbrytning i Oviken. I en motion kräver Bergsmoderaterna att kommunfullmäktige ska upphäva sitt tidigare beslut om att säga nej till prospektering och brytning av uran i kommunen.

Motivet är bland annat arbetstillfällen som att uran-fyndigheterna i kommunen skulle kunna leda till.

Partiet betonar att man förordar brytning om den kan ske på ett miljömässigt säkert sätt och att man vill att det kommunala vetot ska vara kvar.