Borås

Det räcker inte med rondellhundar

Sverigedemokraternas i Borås att Lars Vilks ska ställa ut sina teckningar av profeten Muhammed som hund i Borås. Så långt håller kulturnämndens ordförande med, men fler skäl talar emot - bland annat att Vilks har för lite utställningsmaterial.

Konstnären Lars Vilks bör inte få ställa ut sina Muhammedteckningar i Borås.

Det tycker i alla fall inte Kulturnämndens ordförande, Folkpartiets Bengt Wahlgren.

I eftermiddag ska Kulturnämnden ta ställning till en motion från Sverigedemokraternas där Borås ska följa Yttrandefrihetsgrundlagen och låta Lars Vilks ställa ut sina teckningar av profeten Muhammed som hund.

Och så långt håller Bengt Wahlgren med. Men han tycker att Vilks har för lite material och dessutom framträdde Lars Vilks på en kulturkväll i Borås för drygt två år sedan, vilket Bengt Wahlgren tycker är för nära.

Alltså finns det praktiska skäl att avslå Sverigedemokraternas motion. Men också principiella, enligt Borås kulturnämndsordförande.

- Hänsynen till de som blir sårade av att Muhammed skändas är också viktigare än yttrandefriheten, säger Bengt Wahlgren.