Recension | historia

Berättelsen försvinner på Historiska museet

Sveriges historia - det är namnet både på ett bokverk som kom ut i höstas, en pågående tv-serie i fyran och en ny basutställning på Historiska museet i Stockholm. Utställningen vill ge nya perspektiv på den svenska historien 1000 år tillbaka i tiden, det vill säga när Sverige inte fanns, och fram till idag.

10 salar, 1000 år, ett århundrade per rum, det går undan på Historiska Museet. Det är man också själv mycket medveten om, och är noga med att påpeka att det inte är någon fullkomlig, eller ens särskilt uttömmande historieskrivning det handlar om, utan mest är tänkt som en introduktion till de 1000 årens historia, något som förhoppningsvis skall locka vetgiriga till TV och böcker.

Och snyggt scenograferat är det, här har jobbats alldeles professionellt med ljussättning och teatrala effekter. Det är inte en illustrerad läsebok, det är en utställning, och det är kul att se.

Enligt förhandsmaterialet håller man sig också med en grundberättelse, om Sveriges utveckling från en samling småhövdingadömen till ett rike, till en stat, och sist till en nation, vilket låter alldeles utomordentligt fruktbart och intressant, och dessutom skall man lyfta fram kvinnor och berätta om minoritetsgrupper och allt möjligt rättrådigt.

Tyvärr fullföljs inte riktigt ambitionerna i själva utställningen, vi får aldrig egentligen lära känna någon människa, man eller kvinna. Vi får i förbigående veta att bögar var illa sedda på medeltiden, och att det var jobbigt för samerna när Sverige började bryta silvermalm i lappmarkerna på 1600-talet, men mycket mer blir det inte, och den stora berättelsen, den om riket, staten och nationen, den kommer på något sätt också bort. Den formuleras aldrig i utställningen, begreppen definieras inte, den blir aldrig något att vare sig ta till sig eller göra motstånd mot. Det är synd, för det kunde ha blivit något riktigt bra med den utgångspunkten.

Sedan syns det ju att detta är Historiska Museet, med tiden fram till 1500 som sitt riktiga ansvarsområde. Det är från den tiden man har föremålen och expertisen, och där ligger tyngdpunkten i utställningen, där kan man få gamla stenskärvor och benbitar att berätta med både bredd och djup, längre fram blir det mycket, mycket översiktligt.

Så trots alla stora ambitioner är det som om den här utställningen inte riktigt blir av, den berättar inte sin berättelse. Tyvärr, för det är en berättelse som är värd att berättas.