Klippan

Vintern fällde många kungsfiskare

Den kalla vintern har gjort att antalet kungsfiskare i Skåne minskat drastiskt. Innan kylan slog till fanns det ett relativt stort bestånd av den lilla Kungsfiskaren i länet. Men brist på föda har gjort att den återigen blivit mer sällsynt.

– Det har inte varit några milda perioder under vintern då de har kunnat födosöka, säger Patrik Axelsson som är engagerad i föreningen Klippanbygdens natur och jobbar. 

Innan vintern hade Patrik Axelsson sett sju häckande par som fick flera kullar med ungar. Efter vintern har han hittat tre kungsfiskare. Ett häckande par och en singel. 

Klippanbygdens natur jobbar för att rädda fågeln i Klippan och får ekonomiskt stöd från kommunen.