måndag 7 juni

Rösten till makten

Vi går och röstar och talar om att ge marginaliserade grupper i samhället en röst. Rösten har uppenbarligen med makt och inflytande att göra.
I det tredje programmet i serien Rösten berättar Anders Hammarlund, musiketnolog och mångkulturarkivarie vid svenskt visarkiv om röstens roll som enande kraft i sociala och nationella rörelser på olika håll i världen.

Den svenska kvinnorörelsen på sextiotalet var också den en sjungande revolution. Regissören Suzanne Osten och sångerskan och kompositören Marie Selander var med och formade den. De samtalar med programledare Boel Adler om röstens roll i kampen för frigörelse och jämställdhet.

Dessutom i programmet musik av bland andra iranska Aftab Tahami, amerikanska protestsångerskan Odetta och ur Suzanne Ostens film "Bröderna Mozart

Man vet att kvinnors talröster från att ha varit ganska ljusa och lite flickaktiga sjönk efter 70-talet med dess kamp för jämställdhet. Kvinnor lärde sig att ta plats i sina kroppar och sina röster. Det berättar också någonting om styrka och protest.

Marie Selander sångerska och kompositör