Alliansen: A-kassan ska vara obligatorisk - och avgifterna olika för olika yrken

ARBETSMARKNAD: Allinsen går till val på att a-kassan ska göras obligatorisk. De vill också ha kvar skillnaderna i avgifter så att den som är i en bransch där risken är hög att förlora sitt jobb får betala mer i avgift än den som är i en "tryggare" bransch.

Vad tycker du är rättvisast: Lika eller olika avgifter?