Allmän värnplikt ifrågasätts i Tyskland

I Tyskland ifrågasätts nu den allmänna värnplikten. Det är försvarsministerns själv som satt igång debatten för att tyska staten nu måste spara pengar.

Efter stora och dyra konjunkturprogram de senaste två åren sätter sig den tyska regeringen nu till sparmöte den kommande helgen. Och redan i förväg har den försvarsministern Karl Theodor zu Guttenberg sagt att försvarsmakten kommer att minska. Han har också nämnt värnplikten som en möjlig besparing. Det är en naturligtvis en så kallad politisk försöksballong, ett sätt att väcka debatt. Och det har det också blivit.

Under kalla krigets dagar hade Tyskland ungefär en halv miljon soldater i aktiv tjänst. Numera är de hälften så många, en kvarts miljon. Och av dem är en femtedel värnpliktiga. 

Enligt läckor från försvarsdepartementet som tyska medier nu citerar kan ännu en halvering av krigsmakten vara på gång, och att styrkorna samtidigt skulle professionaliseras. 

De som förespråkar det hänvisar till det ökande antalet internationella uppdrag. Där krävs lång utbildning och erfarenhet, medan en tysk värnpliktig numera bara får sex månaders utbildning. De som vill behålla värnplikten pekar på vikten av att ha soldater med förankring i det civila samhället.

Regeringen får också kritik för att överväga minskade försvarsanslag enbart som en besparing, och utan någon föregående säkerhetspolitisk diskussion. Försvarsministern, Guttenberg, har sagt att gränsen för besparingarna går där "liv och lem för våra soldater hotas".