Stockholm

(S) vill garantera dagis i hemstadsdel

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus presenterade idag vallöften om hur de vill att förskolan ska förbättras. Partiet vill bland annat att alla barn ska garanteras en förskoleplats i den stadsdel där de bor.

Om den nya förskolegarantin inte uppfylls inom tre månader ska barnen få plats på ett familjedaghem, eller få barnpassning i hemmet, föreslår partiet.

Bland löftena finns också att personaltätheten på förskolorna ska öka, och barngrupperna minska, och att en avgiftsfri sommarmånad ska införas.