Anonyma politiker

"Vi ser inget politikerförakt ..."

En tredjedel av luleborna känner inte igen sina politiker, visar en undersökning gjord av fackförbundet SKTF.

Undersökningen handlar om valet 2010 och totalt i landet är det 6000 personer som svarat på frågor om lokal och regional politik.

– Frågor som rör kommun och landsting hamnar ofta i skymundan, men där bestäms mycket av välfärden, säger Eva Nordmark, ordförande för SKTF.

– Våra medlemmar jobbar i den offentliga sektorn, påpekar Eva Nordmark som en förklaring till varför förbundet gjort undersökningen.

Samed Salmans enkät med luleborna överenstämmer med det resultat SKTF presenterar.