Länsstyrelsen: Vattenkraften är miljöfarlig

Verksamheten vid vattenkraftverket i Färna i Skinnskattebergs kommun är olaglig och måste upphöra senast den 1 juli. Det finns nämligen inget tillstånd för att bedriva vattenkraft enligt länsstyrelsen.

Ägaren å sin sida menar att det inte behövs något tillstånd eftersom vattenkraften har funnits där i hundratals år, ända sedan 1600-talet. Han har därför överklagat ärendet till miljödomstolen.

Men länsstyrelsen har en annan uppfattning om varför det behövs ett tillstånd:

– Det här är ju en form av miljöfarlig verksamhet kan man säga. Den påverkar miljön, den förstör för växter och djur. Så det är kopplat till det då att man ska göra en avvägning mellan nyttan av verksamheten och skadan då, säger Magnus Edström som är handläggare vid länsstyrelsens miljöenhet.

Produktionen vid kraftverket i Färna har varit igång sedan 1940-talet och dammanläggningen har anor ända tillbaka på 1600-talet. Anledningen till att länsstyrelsen agerar först nu förklarar Magnus Edström så här:

– Att vi upptäcker det nu beror på flera saker. Dels har vi en pågående damminventering, vi har en projektanställd person som åker runt och tittar på alla dammar.

Han fortsätter:

– Vi får ju all information samlad på ett annat sätt nu än vi haft förut.

Magnus Edström säger också att bestämmelserna kring vattenkraftsproduktion har blivit hårdare. Preliminärt rör det sig om lite drygt 200 dammar runt om i länet som ska undersökas av länsstyrelsen.

Det är inte bara ägaren till kraftverket i Färna som reagerat på kravet om att det behövs tillstånd för den här sortens verksamhet. Två andra företag i länet har också överklagat länsstyrelsens beslut till miljödomstolen.

Magnus Edström på länsstyrelsens miljöenhet tror att det kommer att bli fler fall av den här typen innan inventeringen av dammarna är klar.

Annika Nordin
nyheterna.vstm@sr.se