Förbjudet att fiska äkta tunga

Fiskeriverket har utfärdat ett förbud mot fiske av äkta tunga i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön från och med måndag nästa vecka fram till årets slut. Anledningen är att årets svenska kvot av fisken är i det närmaste uppfiskad.

Från nästa vecka är det också förbjudet att landa eller omlasta äkta tunga som fångats i förbudsområdet under den tillåtna tiden. Den fisken får inte heller säljas i första led efter den 9 juni.