Hälsan ökar hos svenskarna

Vi blir allt friskare, åtminstone om man ska tro en kartläggning från hälsoföretaget Previa.

Det så kallade ohälsotalet, som Försäkringskassan använder för att räkna ut antalet dagar med utbetalad sjukersättning, sjönk med 9,4 procent under första kvartalet i år jämfört med samma tid förra året.

Den siffran gäller Västra Götaland, men det är samma tendens i hela Sverige.

I Sotenäs sjönk sjukskrivningarna allra mest i regionen, med 14,1 procent.