Biskopsgården

Klartecken till kameraövervakning

Efter omfattande skadegörelse kommer Norra Biskopsgården nu att börja kameraövervakas efter att Länsstyrelsen i Västra Götaland godkänt bostadsbolagets önskan om att sätta upp kameror på fyra gator i området.

– Jag tycker att det är bra för det minskar bränder i bilar och sophus. Så länge du är ren så spelar det ingen roll och då kan de sätta upp tusen kameror. Men det är svårt att veta om det hjälper eller inte. Banker har också kameror men de rånas ändå, säger 24-åriga Aydin Yalcin som i hela sitt liv bott på en av de gator som nu ska kameraövervakas.

Norra Biskopsgården blir det första kamerabevakade bostadsområdet i Västra Götaland. Totalt är det femton kameror, sex fasta och nio rörliga, som ska sättas upp på Dimvädersgatan, Godvädersgatan, Flygvädersgatan och Rimfrostgatan.

Kamerorna kommer att placeras på husfasader men begränsas så att de inte filmar hyreshus och gator. Filmerna kommer att sparas i en månad. 

Det är Bostadsbolaget som vill ha kameror efter att det närmaste året haft skadegörelse för ungefär 20 miljoner kronor. En skadegörelse som gör att Länsstyrelsen nu prioriterar övervakning framför integritet. 

– Det är en integritetskänslig miljö men eftersom det har varit så mycket brottslighet i området så anser vi att övervakning väger tyngre än integritet. Men vi begränsar själva övervakningstiden till att vara från sex på kvällen till sex på morgonen, säger Ingela Gjers, Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Socialdemokraterna och moderaterna i Göteborg har varit positiva till att sätta upp kameror i Norra Biskopsgården. Men Jan Hallberg, moderat kommunalråd, är rädd för att Länsstyrelsens beslut kan starta en trend som slutar med att fler bostadsområden med skadegörelse kommer att kameraövervakas. 

– Så kan det tyvärr bli. Vi måste sätta invånarnas bästa före de bråkstakar och gangsters som förpestar vardagen för oss, säger Jan Hallberg.

Samir Bezzazi
samir.bezzazi@sr.se