norrköping

Matematiken utvecklas bland lärarna

Sedan ett och ett halvt år tillbaka så pågår en matematiksatsning bland Norrköpings lärare, och den avslutas idag med sista gruppen.

– Matematik är ett ämne som är affektivt, det är verkligen kopplat till känslor, berättar lärarem Britt-Marie Lindgren som tillsammans med Maria Asplund driver projektet som matematikutvecklare i kommunen.

Det här läsåret har 120 lärare, från förskoleklass till årskurs nio, deltagit i studiecirklar där man bland annat har fått prova på olika aktiviteter som man sedan även genomfört och provat på sina egna klasser.

Och utvärderingarna efteråt har varit mycket positiva, berättar Britt-Marie Lindgren:

– En fråga var; tycker du att du utvecklats med den här studiecirkeln, och då är det flera som har svarat, "ja, nu förstår jag vad lite jag kunde innan".

Cia Sivertsdotter
cia.sivertsdotter@sr.se