Jobben viktigast i Uppsala

Jobben är den fråga som Uppsalaborna tycker är viktigast i kommunalvalet i höst. Det visar en opinionsundersökning som Upplandsnytt låtit göra. Hack i häl ligger förskola/skola och därefter äldreomsorgen.

– Då säger jag jobben, säger Uppsalabon Gunilla Englund, som är barnledig, men inte har något jobb att gå tillbaka till och som därför sökt nytt jobb i ett halvår ungefär.

I vår mätning fick de 576 Uppsalabor i åldrarna 18 år och uppåt som deltog, välja vilka fem frågor i en lista på 12 olika alternativ, som de tyckte var viktigast.

Och det är just jobben som flest tyckte var viktiga. 54 procent, eller drygt hälften satte upp jobben på topp fem-listan.

Tätt inpå kommer – kanske föga förvånande med tanke platsbristen i Uppsalas förskola – förskola och skola.
– Dagisplatser, de måste kunna gå på dagis, vi har barn och det är kört, säger Frida Marklund.

Jobben och förskolan är också frågor som både Alliansen i Uppsala och de rödgröna satsat på i sina budgetförslag inför nästa år.

På tredje plats i mätningen kommer äldreomsorgen, därpå skatten och sen miljön.

Bostadspolitiken engagerar också många – fyra av tio tycker det är en av de fem viktigaste frågorna:
– Viktigaste frågan är att det är för lite bostäder, att det inte byggs och att det är svårt att hyra också, det är nästan omöjligt att få om man har skulder, säger Ali Mohammed.

Vi ställde också frågan om vilket parti man skulle rösta på om det var val i dag. Och det finns skillnader i hur man ser på olika frågor – beroende av partisympatier. För dem som kan tänka sig rösta rödgrönt – är miljön den allra viktigaste frågan. Hos alliansväljarna är skatten viktigast.

Det finns också en skillnad i vilka frågor kvinnor och män som deltar i mätningen – prioriterar. Båda värderar jobben och förskola-skola högt. Men betydligt fler män tycker skatten är en viktig valfråga, medan kvinnorna i betydligt högre utsträckning än männen, prioriterar äldreomsorg.

– Barnomsorgen och äldreomsorgen är de viktigaste frågorna. Barnen är det viktigaste vi har och jag är ju äldre själv – och tycker det är lätt att vi blir bortglömda, säger Inga-Britt Johansson.