Båstad

Nu bevattnas åsen för första gången

Marken i ett område på Hallandsåsen ovanför den plats där tunnelborren Åsa jobbar har blivit så torr att Trafikverket ska börja bevattna den för att skydda naturen. Det är första gången området bevattnas.

Det rör sig om ett cirka 2000 kvadratmeter stort område i södra delen av Ledtorpet.

Bevattningen kommer att starta i kväll. Även i morgon kväll planerar man att bevattna området. Hur länge bevattningen kommer att pågå är oklart.

Trafikverket gör varje år en handlingsplan tillsammans med Länsstyrelsen hur man ska skydda naturen om det blir torka. Varje år lägger man också ut bevattningsrör i känsliga områden.

Men det är första gången hittills som man behövt ta anläggningen i drift och bevattna.