Spanska sparbanker går ihop

I Spanien har fyra onoterade sparbanker enats om att gå ihop. Fusionen sker efter hård press från regeringen och Spaniens centralbank men en full sammanslagning är det ändå inte riktigt.

Denna gång är det Cajamurcia, Caixa Penedès, Caja Granada och Sa Nostra som går ihop och som därmed kan dra ner på personal- och administrationskostnader.

Sparkassorna har likviditetsproblem. Utlåningen var generös under byggboomen, men nu är alltför många av låntagarna arbetslösa eller utan affärer.

Uppstramningen bland sparkassorna längs Medelhavet är först nu i full snurr. Lokalpolitiker och andra makthavare har hittills försökt att förringa problemen.

Redan förra våren tvingades centralbanken ta kontrollen över en sparkassa, men  först när något liknande upprepades för tio dagar sedan med Caja Sur - katolikernas bank i Córdoba blev fusion högsta prioritet. 

Deadline för att få vara med och få bankstöd är dessutom den 30 juni. 45 sparkassor väntas snart ha reducerats till cirka 20.

De spanska storbankerna däremot klarade sig relativt sett bra under finanskrisen hösten 2008. Konservativa, strikta utlåningsregler gjorde att de till och med köpt upp utländska problembanker.