Färre sängplatser i vården - patienter tvingas bort

Bristen på sängplatser på landets sjukhus fortsätter att orsaka problem för både vårdpersonal och patienter. En ny rapport från Socialstyrelsen visar att minskningen fortsätter.

På Skånes universitetssjukhus tvingas patienter ibland till andra sjukhus när de söker akutvård, berättar överläkare Klas Sjöberg på Akutcentrum.

– Det är väldigt bekymmersamt därför att varje dag eller varje kväll på akutintaget ser vi problem på att få iväg patienterna till någon vårdplats. Ibland är läget så bekymmersamt att vi nödgas skicka gamla och svårt sjuka patienter till andra sjukhus för vård och det är inte riktigt lyckat.

– Det leder till risk för sämre vård och problem för anhöriga och dessutom en långsammare vård. Det är ingen bra situation.

På tio år har antalet sjukhussängar minskat med nästan 7 000. Det här har skett samtidigt som vårdtiderna blivit kortare och befolkningen äldre.

Trenden syns också i den nya enkätundersökning som Socialstyrelsen genomfört med landsting och sjukhus.

– Vår övergripande slutsats är att det finns mycket som tyder på att det är en brist på vårdplatser inom svensk hälso- och sjukvård. I och med att vårdplatsbristen också kan få negativa konsekvenser för patientsäkerhet och vårdkvalitet så är det en väldigt viktig fråga för oss, säger Anders Eklund, projektledare vid Socialstyrelsen.

Bristen på sängplatser är ett utbrett problem i svensk sjukvård. I jämförelse med andra OECD-länder har Sverige länge haft det lägsta antalet vårdplatser per tusen invånare.

Det leder till en ökad press på sjukvården särskilt sommartid. Många patienter blir liggande på akuten och sedan utlokaliserade till avdelningar där personalen inte har erfarenhet av deras sjukdomar.

Men eftersom fler sängplatser också kräver mer personal är landstingen ytterst tveksamma. I den nya enkätundersökningen anser dock en majoritet att fler platser behövs de närmaste åren på avdelningar för äldrevård och kirurgi bland annat.

Men överläkare Klas Sjöberg i Malmö, som ser problemen på nära håll, är rädd för att personalen har tvingats vänja sig vid en ohållbar situation. Han talar om den "kokta grodans princip".

– Det sägs att om man lägger en groda i varmt vatten så hoppar den upp ur vattnet för att den känner att det är varmt men om man värmer upp vattnet långsamt gör grodan ingenting innan det är för sent.

– Det är lite den principen vi haft inom sjukvården. Att vi under flera decennier successivt har vant oss vid allt trängre ramar och allt mindre utrymme. Det är ett bekymmer för tillslut märker man inte hur illa det är längre.