Miljörörelsen rasar mot borttagen gödselskatt

Regeringens hårt kritiserade beslut att ta bort gödselskatten vid årsskiftet har lett till att försäljningen av handelsgödsel ökade rejält första kvartalet i år.

Att vänta med inköpen blev en god affär för lantbrukare, säger Mikael Sundström, marknadschef på Lantmännen.

– Anledningen till den här enorma ökningen är att lantbrukarna har valt att vänta tills gödselskatten försvinner.

Är det förståeligt?

– Ja, absolut. Jag tror att de flesta skulle göra så när man vet att gödningen kommer att bli billigare. Med tanke på ekonomin i odlingen är det en väntad reaktion.

Det blev en god affär för lantbrukare att vänta tills skatten var borta.

Enligt en uträkning från Lantmännen får en snittbonde omkring 25 000 kronor mer att röra sig med den här odlingssäsongen tack vare att gödselmedelskatten försvann vid årsskiftet. En riktig storbonde kan tjäna runt 700 000 kronor.

Jordbruksverket räknar med att användningen av handelsgödsel kommer att öka i och med att skatten är borttagen.

Miljörörelsen rasar eftersom kvävet i gödslet från de svenska lantbruken är den största boven när det gäller övergödning av bland annat Östersjön.

Svante Axelsson som är generalsekreterare på Naturskyddsföreningen tycker också att det är fel att ekologiska bönder inte gynnas överhuvudtaget när skatten togs bort.

– Den här skatten gynnar framförallt de som gödslar mycket, de som tjänar mest på skattesänkningen. De som inte tjänar någonting alls är de ekologiska bönderna för de använder inte handelsgödsel.

Det handlar om tusenlappar för en vanlig bonde och upp till flera hundratusen för en storbonde. Ska man slita undan det extra bidraget?

– Man kan hjälpa bönderna utan att skada miljön. Framförallt genom att behålla skatten och skicka tillbaka pengarna till jordbruket till de bönder som gör mest miljöåtgärder.

– Men man kan inte hjälpa bönderna genom att skapa mer miljöförstöring. Vi måste klara av Östersjön, det är grundläggande för livet på jorden.