Odell tveksam till europeisk stabilitetsfond

Sveriges regering är tveksam till idén att inrätta en europeisk stabilitetsfond för banker. För att täcka kostnaderna vid en ny bankkris vill en majoritet i Europaparlamentet skapa en gemensam europeisk fond, finansierad av avgifter från stora banker med verksamhet i flera EU-länder.

Men finansmarknadsminister Mats Odell vill hellre satsa på nationella stabilitetsfonder.

– Jag tror att ha en europeisk fond är ett större steg. Att ha nationella harmoniserade fonder skapar ju mera kontroll i medlemsstaterna samtidigt som man har en harmonisering där man i praktiken får samma effekt som en storeuropeisk fond.

– Det här är någonting som Sverige aktivt har förespråkat både inom EU men också inom G20-samarbetet och på det här sättet är bankerna med och betalar för de kostnader som finansiella kriser kan orsaka för skattebetalarna.

Sverige och USA är ett par länder som redan har börjat bygga upp nationella stabilitetsfonder för bankerna.

Bankerna måste betala en avgift till fonden i förväg så att de vid en ny eventuell bankkris kan använda pengar från fonden i stället för att staterna ska behöva gå in med till exempel garantier för att bankerna ska överleva.

I förra veckan la EU-kommissionen fram ett förslag om en bankskatt som ska gå till att bygga upp sådana här nationella stabilitetsfonder, men en av Europaparlamentets tyngsta finanspolitiker pläderar för att det också behövs en gemensam europeisk stabilitetsfond.

Enligt José Manuel Garcia-Margallo riskerar annars bankkunder i olika länder att hanteras olika när en bank hamnar i kris. Garcia-Margallo säger till och med att fler nationella fonder skulle bli ännu ett hinder mot en verkligt europeisk finansmarknad.

Men Sveriges finansmarknadsminister bedömer alltså att kommissionens förslag om harmoniserade stabilitetsfonder på nationell nivå i praktiken får samma effekt som en gemensam europeisk fond.

I dag ska Mats Odell diskutera den här frågan med EU:s kommissionär för inre marknaden, Michel Barnier, och Odell kommer då också plädera för den svenska varianten av stabilitetsfond.

– Jag ska naturligtvis peka på de goda erfarenheter som vi har av vår modell där vi tar in pengar i en stabilitetsfond men där den då förvaltas på så vis att det minskar statsskulden.

– Om fonden behöver pengar så kan den då låna i Riksgälden. Det där är någonting som jag tror är väldigt attraktivt för många länder. Att slippa bygga upp en särskild fond utan istället kunna minska sin statsskuld.