Akademiska skickar många felaktiga fakturor

Nu får Akademiska sjukhuset i Uppsala kritik från Centralsjukhuset i Karlstad för att skicka ut alltför många felaktiga fakturor. Enligt Tobias Kjellberg, chef för divisionen opererande specialiteter i Karlstad, är fakturorna nästan alltid till Akademiskas fördel.

– Vi har inte identifierat någon faktura där det har varit till Akademiskas nackdel. Därmot har vi identifierat ett flertal där de har varit till fördel. Som exempel kan vi ta en patient som blev opererad för en bröstrekonstruktion efter tumörskirurgi. Patienten opererades för rekonstruktion på ena sidan och vi fick faktura för två rekonstruktioner, säger Tobias Kjellberg på Centralsjukhuset i Karlstad.

Tobias Kjellberg nämner även övervård av patienter som ett problem, något som blir lukrativt för Akademiska och en förlust för sjukhuset i Karlstad. Han tror inte att de felaktiga fakturorna är avsiktligt saltade utan tror att det är en kombination av slarv och att mönstret i faktureringen varit felaktigt. Enligt Karolina Sidwall, marknadschef på Akademiska sjukhuset är felfaktureringar inget stort problem.

– Det finns felaktigheter i faktureringar och det är vi medvetna om, åt båda hållen. Men vi gör allt vi kan för att lösa det. Det är inget stort problem utan ett utvecklingsprojekt som vi har.

Hur går ni vidare nu?

– Vi kommer ha mer regelbunden kontakt med Värmland men även de andra landstingen. Vi har redan bokat in uppföljningsmöten där vi går igenom inte bara faktureringar utan även våra kontakter och våra relationer.

Men enligt Tobias Kjellberg, chef för divisionen opererande specialiteter i Karlstad, uppstår felfaktureringar för ofta och bara på kirurgkliniken i Karlstad rör det sig om ungefär en miljon kronor per år. Då är även andra fakturor än de från Akademiska inräknade.

– Jag kan väl tycka att det finns en förbättringspotential. Det är inte det bästa värdet för den värmländska patienten att vi betalar mer för regionssjukvård än vi behöver göra, säger Tobias Kjellberg, chef för divisionen opererande specialiteter i Karlstad.

Elin Jäderström
elin.jaderstrom@sr.se