Landstinget

Minskade utsläpp av lustgas

Målen för minskade utsläpp av lustgas inom landstingets verksamheter kommer att nås i år.

Lustgas är en 300 gånger starkare växthusgas än koldioxid. Dessutom blir det dålig arbetsmiljö för personalen med mycket gas i luften.

Barnmorskan Monica Tegner på Sunderby sjukhus är en av dem som fått tänka om kring hur lustgasen används vid förlossningar.

– Vi jobbar rent praktiskt med att informera föräldrarna hur de ska använda den här masken som de andas i, berättar hon.

Masken som ska täcka näsa och mun på mamman är gjord av ett genomskinligt och gummiaktigt plastmaterial.

– När de tar bort den här masken ifrån näsan och munnen kommer det ingen lustgas som flödar ut i rummet, utan man måste aktivt dra in för att det ska flöda lustgas, säger Monica Tegner.

Men viktigast för att minska utsläppen har ändå varit mer teknisk. Gasen läckte ut från de stora system av kilometervis med slangar för lustgas som installerats i sjukhusen innan man talade så mycket om klimatpåverkan och arbetsmiljöproblem.

Per Björkman jobbar med att minska utsläppen och han berättar att de flesta stora sådana här centrala system nu har tagits bort. I stället används tuber med gas som går att stänga av på ett helt annat sätt när de inte används.

När Sunderby sjukhus byggdes användes sex ton lustgas i landstinget. 2009 gick det åt två och ett halvt ton.

– Och i och med att vi har gjort den sista reduceringen vid Gällivare sjukhus av ledningsnätet så är målet på två ton nått under det här året, säger Per Björkman.