Skåne

Nästa år blir Region Skåne permanent

Region Skånes dagar som försöksverksamhet är snart över. Riksdagen beslutade under torsdag en att regionen ska bli permanent från och med den förste januari.

Regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein välkomnar beslutet över att det så kallade regionala utvecklingsansvaret nu blir permanent. 

Visionen var att ökat regionalt samarbete skulle skapa nya möjligheter och Swanstein säger att Region Skånes första tio år visar tydligt att visionen blivit verklighet.