SIMRISHAMN/ÖSTRA VEMMERLÖV

Förorenad mark ska undersökas

Frågan är vad som döljer sig i marken där den gamla läderfabriken i Simrishamn, Ehrnberg och son, hade sin avstjälpningsplats?

Det handlar om en tomt på industriområdet söder om järnvägsstationen där det sedan länge finns en gjuten betongplatta över det som en gång dumpades där.

Men tomten är med på länsstyrelsens lista över riksklassade förorenade tomter i Skåne.

Det är också en före detta tipp i Östra Vemmerlöv. Båda platserna ska nu undersökas närmare.