Stockholm

Investerare gillar Rossöföretag

Ett relativt nystartat företag från Rossön, Rörströmsälvens Jakt och Fiske, är turistnäringens hetaste investeringsobjekt just nu!

I alla fall att döma av en Kapitalmarknadsdag som branschorganet Rese- och turistnäringen i Sverige, RTS, arrangerade i Stockholm på torsdagen.

Där röstade medverkande investerare fram Rossöföretaget som "det mest intressanta investeringsobjektet", med sin marknadsföring om upplevelser i storslagen och orörd vildmark.