"Kommer bli svårt att få gehör för sex timmars arbetsdag just nu"

Fråga från Stina: Jag skulle vilja veta vilket parti som vill ha sex timmars arbetsdag? Jag är helt övertygad om att det skulle löna sig för alla.

Det parti som bestämt att driva sextimmars arbetsdag är Vänsterpartiet och det finns med som ett krav i deras valplattform.

Dock var detta inte självklart på deras kongress tidigare i våras, partiledningen ville inte driva frågan om sextimmars arbetsdag men fick ge sig för partiet som helhet.

Partiledningens motiv till varför kravet skulle tas bort i valplattformen handlar om att detta kommer bli svårt att få gehör för just nu. I den rödgröna alliansen kommer frågan inte att drivas. Miljöpartiet har inte krav på sextimmars arbetsdag men däremot förslaget med ett så kallat "friår" - ett år du kan ta ledigt från jobbet med bibehållen lön, för att göra något annat.

Även Feministiskt initiativ vill ha sex timmars arbetsdag, de ser detta inte minst som en jämställdhetsaspekt - att t.ex. båda föräldrar jobbar mindre och därmed bättre kan dela ansvar för vardagslivet.