Bäst att ställa ut på Göteborgs Konsthall

Göteborgs Konsthall är Sveriges schysstaste konsthall för konstnärer enligt konstprojektet Reko som utvärderat 60 konstinstitutioner i Sverige.

Lene Crone Jensen är chef på Göteborgs Konsthall. Hos henne har man satsat på få utställningar där konstnärerna får goda villkor, och hon beklagar det traditionella synsättet att konst ska vara gratis.