Sundsvall

Hett resultat för Sundsvall Energi

Sundsvall Energi redovisar en vinst på 44 miljoner kronor för första kvartalet i år och enligt företaget ligger det i linje med 2010-års budget som ska sluta på 12 miljoner kronor i vinst.

Den kalla vintern har resulterat i höga elpriser och försäljning av mycket värme, samtidigt som kylan inneburit en dyrare fjärrvärmeproduktion då användningen av eldningsolja varit hög.