Vid kungens sida - livet som drottning

Kungarna har en självklar plats i historien, medan drottningarna ofta hamnat lite i skymundan. Därför vill vi uppmärksamma drottningarna i Bernadotteätten - Victorias föregångare. I en serie i nio delar porträtterar Malin Grundberg, historiker på Livrustkammaren, åtta kvinnor som stått vid kungens sida - från Karl XIV Johans fru Desideria till drottning Silvia. Serien inleds med en introduktion om livet som drottning.