Bra vatten i Sundsvall

Sundsvallsvattnet blir allt bättre. Industriernas påverkan på vattenkvaliteten har minskat ordentligt och bottenväxtligheten i Sundsvallsbukten har förbättrats. Det visar undersökningar som Sundsvallsbuktens vattenvårdsförening gjorde förra sommaren. Syretillgången i vattnet var hög och produktionen av alger normal.