"Inte motiverat"

Snäckannex blir inte byggnadsminne

Det så kallade Annexet på Snäck, den enda byggnaden som finns kvar av den gamla turistanläggningen, kommer inte att bli ett byggnadsminne, som en privatperson i området vill.

Länsstyrelsen tycker i sin bedömning att byggnaden är en ensam rest av en i övrigt nästan helt försvunnen anläggning och under åren har byggnaden dessutom förändrats kraftigt. Och därför tycker man att Annexet inte är av tillräckligt högt kulturhistoriskt värde för att motivera en byggnadsminnesförklaring.

Däremot ser länsstyrelsen gärna att byggnaden bevaras, sköts och används på liknande sätt som nu eftersom den har ett visst miljö- och upplevelsemässigt värde.