Måndag 31 maj 2010

Feminina förpackningar lockar tjejer att börja röka

I dag är det tobaksfria dagen - en speciell dag som världshälso-organisationen, WHO, håller över hela världen. I år ligger fokus på tobakindustrins allt intensivare marknadsföring mot unga kvinnor.

Tobaksprodukterna får mer feminina omslag och förpackningar och det har fått fler unga kvinnor att börja snusa eller röka.

- Det är en hänsyslös marknadsföring, säger Anna Nicolaisen som är samordnare för tobaksprevention på Jämtlands läns landsting.

I västvärlden har vi klarat oss bäst mot denna medvetna satsning menar hon,  eftersom det här finns en större medvetenhet om riskerna och det pågår arbete för att motverka tobaksbruk. De som är mest utsatta är unga kvinnor som bor i i u-länder.

- I utvecklingsländerna jobbar tobaksindustrin stenhårt för att få  unga kvinnor att börja röka och fastna i nikotinberoende, säger Anna Nicolaisen.