Borg försvarar slopandet av gödselskatten

Finansminister Anders Borg försvarar i dag beslutet att ta bort skatten på handelsgödsel. Försäljningen av handelsgödsel ökade kraftigt när skatten togs bort vid årsskiftet. Att gödselskatten togs bort har kritiserats av miljörörelsen men finansministern försvarar beslutet.

– Ett av skälen till att vi tar bort skatten på handelsgödsel är att vi har gjort bedömningen att det i väldigt liten grad är styrande. Man behöver handelsgödsel för att det ska växa på åkrarna och det är så centralt att det kommer man att använda oavsett hur skatten ser ut.

För lantbrukare har slopandet av gödselskatten vid årsskiftet inneburit ett välkommet tillskott.

Siffror från Lantmännen visar att en snittbonde under årets säsong får omkring 25 000 kronor över och landets riktigt stora lantbruk får omkring 700 000 kronor mer att röra sig med, tack vare den borttagna gödselskatten.

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson är väldigt kritisk och menar slopandet av skatten ger helt fel signal.

– Det är fel för att det gör att miljöförstöringen blir billigare. Det är helt bakvänt att sänka priset på en miljöfarlig verksamhet. Kväve orsakar läckage och att göra det billigare innebär att läckaget ökar.

– Det är inte säkert att priset går upp jättemycket just nu men jämfört med om vi hade haft skatt så är det alltid billigare utan skatt. Därför är det i grunden en helt felaktig prissignal man ger till bönderna.

– Man bör tvärtom höja för att klara av de extremt stora utmaningarna vi står inför just nu.

Men finansminister Anders Borg tycker inte att gödselskatten är effektiv som miljöstyrande verktyg. Han lyfter istället fram höjningen av dieselskatten för lantbruks- och skogsnäringen som är tänkt att införas 1 januari nästa år.

– Eftersom den inte har fungerat som ett effektivt styrmedel så väljer vi att ta bort den.

Så det är ingen miljöskadeskatt?

– Vi har gjort bedömningen att det inte är en effektiv skatt utan det är en mycket mer effektiv lösning att så småningom ta bort nedsättningen av dieseln.