Svårt få finskspråkig äldreomsorg

Det är fortfarande svårt att få finskspråkig äldreomsorg i Mälardalen trots att 18 kommuner enligt minoritetslagen från och med januari ska erbjuda service på finska. Det visar en kartläggning som Sveriges Radio gjort.

Liisa Kallio i Upplands-Bro är en av de som blir utan hjälp på finska.

- Det är ingen som pratar finska med mig. Det känns jobbigt för de förstår inte vad jag säger, säger hon.

Liisa Kallio är 85 år, sjuk och hennes svenska är dålig. En gång i månaden får hon hjälp av finskspråkig hemtjänspersonal, annars får hon klara sig med den lilla hemmasnickrade svenska som hon fortfarande har kvar. Det leder till många missförstånd men värst är ändå otryggheten: att inte veta om man får hjälp när man trycker på trygghetslarmet då man inte kan uttrycka sig på svenska:

- Det är det värsta. Om bara någon av de som kommer när jag trycker på knappen kunde finska, men ingen av dem kan.

När den nya minoritetslagen trädde i kraft vid årsskiftet fick Liisa och alla andra i Upplands-Bro och sjutton andra kommuner i Mälardalen laglig rätt att få äldreomsorg helt eller delvis på finska.

För Liisas del har det dock inte inneburit någon skillnad och en kartläggning som Sveriges Radios har gjort visar att Liisa inte är ensam: hälften av kommunerna saknar finska avdelningar på sina äldreboenden och nästan ingen av kommunerna har systematiserat möjligheten att få hemtjänst på finska. Chefen för äldreomsorgen i Upplands-Bro, Marja Kammouna, medger att man inte klarar av att leva upp till lagens krav.

- Det har nog inte blivit så mycket bättre, men det beror på att det är väldigt svårt att rekrytera finskspråkig personal till hemtjänsten. Det verkar inte vara något attraktivt jobb för finsktalande.

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson köper dock inte argumentet utan manar kommunerna att leva upp till lagen. Hemtjänst borde de kunna ordna redan nu, säger Larsson.

- Kommuner har ju fått ett ansvar och ett uppdrag så jag förväntar mig att de kommer att kunna se till att att de som önskar får äldreomsorg på finska.

Kaisa Vuonokari, SR Sisuradio