Öppnare möten föreslås

Ett förslag om öppnare möten ska diskuteras vid nästa möte på Idrotts- och Föreningsförvaltningen.

Ljud- och bildupptagning ska vara tillåten under sammanträdet, ytterdörren vara öppen, receptionen bemannad så att besökare blir "väl mottagna". Dessutom ska en värd visa besökare tillrätta och berätta om vilka regler i övrigt som gäller.

Beskedet om förslaget kommer efter att SVTs program Uppdrag Granskning blev förhindrade att komma in på Idrotts- och Föreningsförvaltningens möte.

Förslaget behandlas på nästa nämndmöte nästa vecka.