LÄNET

Sämst i landet på jämställda valsedlar

Eksjö är den minst jämställda kommunen i hela landet när det gäller könsfördelningen på valsedlarna inför kommunvalet. Bara 30 procent av kandidaterna i Eksjö är kvinnor.

Med bara 30 procent kvinnor hamnar Eksjö i botten i en kartläggning som nyhetsbyrån Siren gjort.

Även Aneby hamnar i bottenskiktet med 33 procent kvinnor.

Mest jämställda kommunen i länet när det gäller kandidater i kommunvalet är Jönköping där nästan 44 procent är kvinnor.