Blekinge

Kontroller ska skydda sommarjobbare

För att undvika att sommarjobbande ungdomar utnyttjas och utsätts för risker kommer Arbetsmiljöverket göra kontroller på olika arbetsplatser i länet.

– De ungas arbetssituation är viktig och vi tittar alltid extra på vilka risker det finns för dem ute på arbetsplatserna, säger arbetsmiljöinspektör Ann-Helen Johansson.

Det är fjärde året i rad som arbetsmiljöverket genomför den här kontrollen och förutom att gå igenom vilka risker det finns kopplat till vissa arbeten så kontrolleras också om ungdomarna har fått rätt introduktion innan de börjar sitt sommarjobb.

Informationsbehovet är stort menar arbetsmiljöverket och får också medhåll av Mikael Lagman, ordförande i krögarföreningen i Karlskrona.

- Riskerna för ungdomarna handlar framför allt om svartjobb och provjobb. De unga är inte medvetna om att inte bara arbetsgivaren utan också dem själva kan råka illa ut. Därför är viktigt för de unga att veta att de inte ska ställa upp på sådant. 

Vet du att det här sker i Blekinge?

– Ja, det sker överallt. Man tror att man tjänar pengar på det som arbetsgivare, säger Mikael Lagman.  

Fredrik Persson 
fredrik.persson@sr.se

Daniel Kjellander
daniel.kjellander@sr.se